Chàng trai may mắn và cô hàng xóm dâm. Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã đợi cô ấy ở cùng một nơi như lần trước. Ngày hôm sau tôi đang lo lắng chờ đợi cô ấy và tôi thấy cô ấy đến gần, tôi cảm thấy ớn lạnh và một cảm giác rất dễ chịu. Cô ấy nói với tôi nếu cô ấy có nhiều thời gian chờ đợi cô ấy, tôi nói với cô ấy là không, cô ấy nói không có thời gian để lãng phí và chúng tôi đi đến một khách sạn. Chúng tôi bước vào phòng đưa cô ấy từ phía sau và quay lưng lại với quan hệ tình dục của tôi và nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy thế nào khi ở bên bạn, hướng tay tôi lên ngực cô ấy và vuốt ve cô ấy qua quần áo, hôn cổ cô ấy. Tôi tự nhủ đợi anh tắm cho sạch sẽ mới làm tình. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cũng muốn tắm, cô ấy bảo tôi đợi cô ấy tắm xong. Và cô ấy đi vào phòng tắm và tôi ngồi trên giường đợi cô ấy.

Chàng trai may mắn và cô hàng xóm dâm

Chàng trai may mắn và cô hàng xóm dâm