Địt vào lồn con ghệ mới quen. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục anh ấy ở phía sau mẹ, tôi ở dưới cô ấy, và cô ấy ở trên tôi và trước mặt bố. Tôi mút puss của tôi đã được hút bởi cha. Vì vậy, mẹ quay lại với những gì bây giờ là tôi trên đầu trang. Bố không chần chừ hôn lên cái miệng ngang của tôi, đưa lưỡi lên amiđan tôi bóp chặt gà con, gỡ đôi tay đang vùng vẫy của nó để không vuột mất con mồi quý giá đó. Sau đó, bố đưa cho tôi con cu của ông ấy, và tôi liếm nó trước, sau đó cho ông ấy một cú bú cu cực lớn. Khi cơn cực khoái đầu tiên của tôi trong phiên đến với lưỡi của mẹ giết chết tôi vì sung sướng, bố chạy sang phía bên kia giường và nhét con cặc to lớn của mình vào âm hộ tôi. Cú đẩy vào và rút ra khổng lồ mà anh ta bắt đầu khiến tôi hét lên.

Địt vào lồn con ghệ mới quen

Địt vào lồn con ghệ mới quen