Đóng gạch cùng người yêu ở hồ bơi. Vấn đề là tôi đã có bạn trai rồi. Và tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi đã trở thành một thằng khốn chuyên nghiệp, cuối cùng tôi đã gặp một con ranh trong cuộc biểu dương sức mạnh toàn diện. Cậu bé là bạn cùng lớp ở trường, tôi thích cậu ấy, cậu ấy chấp nhận cậu ấy, nhưng tôi sẽ không buông tha cậu ấy nhiều hơn những gì cần thiết để học, con mèo của tôi sẽ là của cậu ấy, của chú yêu quý của tôi. Mọi chuyện thật dễ dàng, chúng tôi trở thành bạn trai, đi chơi vài lần trước khi công khai. Cho đến một lần trong rạp chiếu phim, ôm nhau, chúng tôi hôn nhau vài lần, sau đó anh ấy nắm lấy tay tôi chỗ phình ra của anh ấy, tôi gần như nhảy xuống ghế khi cảm thấy cây gậy của anh ấy dừng lại, tôi nắm lấy anh ấy, như thể đó là quần của anh ấy.

Đóng gạch cùng người yêu ở hồ bơi

Đóng gạch cùng người yêu ở hồ bơi