Huấn luyện viên dạy Yoga dâm quá. Tôi cao hơn bố tôi khoảng 40 cm và cân nặng của tôi cao hơn ít nhất 30 kg. Vì vậy, tôi không thể đẩy anh ta mạnh như vậy … Tôi ngồi trên eo anh ấy và cảm thấy dương vật của anh ấy ở giữa mông của tôi. Thật là một điều trị. Anh chưa từng bị ai xâm nhập. Chỉ một lần thử cho em họ của tôi và tôi không dám vì nỗi đau mà nó gây ra cho tôi. Bây giờ tôi đang ngồi trên người cha tôi, dương vật của ông sắp đâm vào tôi và tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy mình hạnh phúc. Không phức tạp và không có gì để che giấu. Vì vậy, tôi quyết định cho dương vật của anh ấy vào, tôi nâng nó lên và dần dần hạ hông xuống. Dương vật tiến vào từng chút một. Gây đau đớn.

Huấn luyện viên dạy Yoga dâm quá

Huấn luyện viên dạy Yoga dâm quá