Lén lút ăn vụng với bạn thân của người yêu. Có lúc anh ấy đến gần tôi và hỏi: “Mấy giờ em về phòng?”, tôi trả lời rằng tôi nên hỏi thẳng cô ấy. Uống hết nửa chai rượu, chúng tôi rời phòng làm việc và đi đến phòng làm việc. phòng của chúng tôi, vì đây là một trang trại nên ba chúng tôi ở đó, một phòng cho Yasmira và tôi, một phòng cho Jesús. Khi chúng tôi bước đi, Chúa Giê-su đến gần vợ bạn và nói với cô ấy rằng nếu chúng tôi muốn thêm rượu thì ngài có thể lấy. Tất nhiên cô ấy nói có và anh ấy nói với chúng tôi rằng người quản lý trang trại đã mời anh ấy một chai. Sau đó anh ấy còn nói nếu họ đưa cho anh ấy thì anh ấy sẽ lên phòng đưa cho chúng tôi. Về đến phòng chúng tôi đi tắm. Chúng tôi đã từng làm điều đó. Một lúc sau, chuông cửa reo. Tôi cầm chiếc khăn đi ra ngoài và khi tôi quay lại, vợ anh hỏi tôi đó là ai, tôi nói với cô ấy rằng đó là Chúa Giêsu, với cái chai.