Những toan tính của nữ nhân viên mới. Tôi ngạc nhiên, dù tôi làm mọi cách với anh ấy, tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh ấy, anh ấy vẫn hoàn toàn nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn vào mặt anh ấy, anh ấy nhắm mắt và quai hàm hoàn toàn căng ra, vì vậy tôi nói với anh ta: “Thư giãn đi……… Anh phải tận hưởng tất cả những điều này.” Nghe tôi nói vậy, anh ta mở mắt ra và quát tôi bằng một giọng hoàn toàn khinh thường: “Tận hưởng đi….. .Bạn nghĩ rằng tôi luôn thích những thứ kinh tởm này. Ông của bạn đã biết từ lâu rằng không có gì sai với bộ ngực của tôi. Anh ta đã cưỡng hiếp tôi một lần và kết quả là mẹ bạn đã được sinh ra. Tôi coi thường tất cả những điều này, cũng như tôi coi thường bạn.” Trước câu trả lời đó, tôi hỏi anh ta.

Những toan tính của nữ nhân viên mới

Những toan tính của nữ nhân viên mới