Phang em gái vợ lúc đang ngủ say. Nhưng tôi sẽ cố gắng để những chi tiết còn thiếu đó xuất hiện trong một câu chuyện khác. Mọi chuyện xảy ra cách đây vài năm, chị cùng cha khác mẹ của tôi khoảng 7 tuổi và tôi vừa tròn 18 tuổi, lại bước vào trường đại học, đó là một ngày thứ hai mà tôi nhớ như thể mới hôm qua, ngày trước khi tôi đi học. một cuộc tụ họp nhỏ với những người ủng hộ của tôi, trong đó cực kỳ có bia và chai, bởi vì chúng tôi đang ăn mừng việc ra khỏi tú tài, Có một số cô gái là corcholatas, họ chỉ nói này, có một điều tồi tệ, sau đó họ đăng ký, và họ chỉ nói Ở đâu và Hãy kéo, họ giống như những người nổi tiếng ở thị trấn của tôi, Cô ấy nói có, tại sao? Bởi vì bạn nói với họ hãy đi hoặc làm điều đó và họ đồng ý, vâng, trò đùa rằng một trong những nhóm nhỏ đó đã ném tôi vào nồi nước dùng sau bữa tiệc.

Phang em gái vợ lúc đang ngủ say

Phang em gái vợ lúc đang ngủ say